Robin Szombath

Gradnja gudačkih i trzalačkih glazbalov | Majstor

Instrumenti

Gudački instrumenti

Zvučno i estetski inspiriran starotalijanskimi instrumenti gradim

V i o l i n e

zvećega po uzoru A. Stradivarija, G. Guarnerija i N. Amatija

V i o l e

s veličinom od 39,5 do 42,3 cm po A. Guarneriju i G. Gennaru

V i o l o n č e le

po M. Goffrilleru i

G a m b e

po povijesni uzori.

---

 

Trzalački instrumenti

G i t a r e

Od brižno zibranoga driva, po mogućnosti regionalnoga i održivoga porijekla, gradi naša djelaonica s majstorskim iskustvom gitare po individualni želja.

 

L u t n j e,  C i s t r e,  B a r o k n e  G i t a r e

Estetski po uzoru starih originalov naša djelaonica gradi rekonstrukcije povijesnih žičanih instrumentov od visokokvalitetnoga driva i uz primjenu autentičnih i tradicionalnih rukotvornih tehnikov.

 

---

Panonski instrumenti

T a m b u r i c a  –  B i s e r n i c a,  B r a č,  Č e l o v i ć,  B u g a r i j a,  B e r d a,  K o b z a,  C i t r a ,  G a r d o n,  O r g a n a c , …

 

Da bi se očuvala i obogatila jedinstvena muzička mnogovrsnost regionalnih ugarskih, hrvatskih i drugih instrumentov, gradimo u uskoj razmjeni s domaćimi muzičarkami i muzičari od 2021. ljeta po primjeri i mjera povijesnih i modernih uzorov instrumente od regionalnoga driva.

 

Producirano u Gradišću – 100 % ručni rad!

menu-circlecross-circle