Robin Szombath

Gradnja gudačkih i trzalačkih glazbalov | Majstor

O meni | Moja djelaonica

Rodjen sam 1995. ljeta u Gracu i odrasao u Gradišću. U starosti od 15 ljet započeo sam 4-ljetnu izobrazbu za graditelja gudačkih i trzalačkih instrumentov na Stručnoj školi za umjetnički obrt i dizajn u Hallstattu, ku sam završio s odlikovanjem 2014. ljeta. Za moje završno djelo, kobzu, osvojio sam nagradu za najbolji instrument.


Po izobrazbi podučavao sam na Tvrdjavi Rapottenstein pri tečaju za gradnju povijesnih žičanih instrumentov s Nupijom Jennerom. Slijedili su boravki u Kanadi, Rumunjskoj, Ukrajini i Madjarskoj. Učio sam se svirati cimbal kod majstora cimbala Kálmána Balogha u Budimpešti.
Moja ljeta kot obrtnički pomoćnik prebavio sam kod Tomáša Kaisera u Požonu

i Jürgena Mantheya u Leipzigu, kade sam djelao pet ljet dugo i kade su nudili violine i viole, ke sam zgradio, na prodaju.

Po meštarskom ispitu, koga sam položio s odličnim uspjehom 2020. ljeta u Linzu i Hamburgu, dodiljen mi je jednoljetni štipendij, kim sam mogao djelati u različni djelaonica u Austriji  istotako u Casa Da Guitarra, Alfredo Teixeira i u Oficina dos Violinos u Portu, Portugalu.

Od 2022. ljeta samostalno peljam djelaonicu u Gradišću, Austriji.


menu-circlecross-circle