Robin Szombath

Gradnja gudačkih i trzalačkih glazbalov | Majstor

Gudacki instrumenti

Zvučno i estetski inspiriran starotalijanskimi instrumenti gradim

V i o l i n e

zvećega po uzoru A. Stradivarija, G. Guarnerija i N. Amatija

V i o l e

s veličinom od 39,5 do 42,3 cm po A. Guarneriju i G. Gennaru

V i o l o n č e le

po M. Goffrilleru i

G a m b e

po povijesni uzori.

menu-circlecross-circle