Robin Szombath

Gradnja gudačkih i trzalačkih glazbalov | Majstor

Panonski instrumenti

T a m b u r i c a  –  B i s e r n i c a,  B r a č,  Č e l o v i ć,  B u g a r i j a,  B e r d a  –  K o b z a,  C i t r a ,  G a r d o n,  O r g a n a c

Da bi se očuvala i obogatila jedinstvena muzička mnogovrsnost regionalnih ugarskih, hrvatskih i drugih instrumentov, gradimo u uskoj razmjeni s domaćimi muzičarkami i muzičari od 2021. ljeta po primjeri i mjera povijesnih i modernih uzorov instrumente od regionalnoga driva.

Producirano u Gradišću – 100 % ručni rad!

menu-circlecross-circle