Robin Szombath

Gradnja gudačkih i trzalačkih glazbalov | Majstor

Reparature i servis

Čišćenje, retuširanje lakom, kalenje, uredjivanje zvuka.

Izvršavamo sve standardne reparature početo od jednostavnoga održavanja, godišnjega servisa i optimiranja sviravosti do opširnih restauracijov

Stavljamo strune na gudalo obično do sljedećega dana.

menu-circlecross-circle