Robin Szombath

Schtrajch- & Zupfinstumentengero bauninipe | Masteri

Panonischi instrumentscha

T a m b u r i c a – B i s e r n i c a, B r a č, Č e l o v i ć, B u g a r i j a, B e r d a, K o b o z, Z i t h e r, G a r d o n, D r e h l e i e r, …

  Kaj o jekoschno muschikakero mindenfelitiko le regijonali unrgike, horvacke taj avre burgenlanditike instrumentendar upre likerdo te ol taj le te barvaljarel, sajt 2021 ando vusko arparujipe hajmischi muschikaschenca pal modeltscha taj bariptscha pal historischi taj moderni angle dime kipendar, instrumenti andar regijonali bartschimo kascht kerde on.   Kerdo ando Burgenland – 100 % vasteskeri buti.

menu-circlecross-circle